Søknad om grunnskoleopplæring eller opplæring i norsk/samfunnskunnskap

Du har blitt logget ut. Vennligst steng nettleservinduet og forsøk igjen i nytt vindu.
Dersom problemet vedvarer, kontakt nettansvarlig@lillestrom.kommune.no.

 

Lillestrøm kommune - Dialogtjenester

Søknad om grunnskoleopplæring eller opplæring i norsk/samfunnskunnskap

Du er ikke innlogget. Logg på med ID-porten (MinID, BankID, Buypass og Comfides). Du vil da få forhåndsutfyllt tekst i skjemaene. Logg inn

Open the english version of the application

Du må fylle ut felter merket med.

Opplysninger om deg

Jeg har


Du må oppgi et svar


Opplysninger om deg

Hvilke(t) statsborgerskap har du?

Type søknad

Hva ønsker du å søke?Du må oppgi et svar

Opplysninger om pårørende

I noen tilfeller kan det være nyttig at kommunen har en kontaktperson som kan svare på spørsmål på vegne av deg. Vi kontakter ikke pårørende uten samtykke, med mindre det oppstår akutt sykdom.

Opphold i Norge

Språkkunnskaper

Kan du lese og skrive på ditt morsmål?


Kan du engelsk?


Hvilke andre språk snakker du?

Trenger du tolk?Hvilket språk?

Tidligere utdannelse

Har du bestått samfunnskunnskapsprøven?Du må oppgi om du har bestått samfunnskunnskapsprøven

Har du gått på norskkurs tidligere?


Har du tatt norskprøve tidligere?


Tok du prøven før mars 2014?

Dersom du tok prøven før 2014 tok du norskprøve 1, 2 eller 3.

Dersom du tok prøven etter 2014 tok du norskprøver i kategori A1, A2, B1 eller B2.


Du må oppgi når du bestod norskprøven

Hvilket resultat fikk du på muntlig prøve?Du må oppgi hvilket resultat du fikk på muntlig prøve

Hvilket resultat fikk du på leseprøven?Du må oppgi hvilket resultat du fikk på leseprøven

Hvilket resultat fikk du på lytteprøven?Du må oppgi hvilket resultat du fikk på lytteprøven

Hvilket resultat fikk du på den skriftlige prøven?Du må oppgi hvilket resultat du fikk på skriftlig prøve

Hvilken norskprøve tok du?

>

Du må oppgi hvilken norskprøve du tok

Utdanning

Legg inn en kort beskrivelse av hva slags skole/utdannelse dette er. Det kan for eksempel være grunnskole, videregående skole, høyskole/universitet.

Hvorfor søker du grunnskole?

Vedlegg

Jeg legger ved følgende dokumentasjon:

 • Bekreftelse på gjennomført utdannelse (dersom du har dette)
 • Bekreftelse på bestått avsluttende norskprøve (dersom du har dette)
 • Oppholdstillatelse (Søkere som ikke er norske eller nordiske statsborgere må legge ved oppholdstillatelsen)
 • Registreringsbevis for EØS-borgere
 • Annen legitimasjon

Du må fylle ut skjemaet korrekt. Vennligst rett feilene i skjemaet og forsøk igjen.

  Noe gikk galt med innsendingen av skjemaet. Vennligst forsøk igjen eller ta kontakt med....


  Søknad om grunnskoleopplæring eller opplæring i norsk/samfunnskunnskap

  Du har blitt logget ut. Vennligst steng nettleservinduet og forsøk igjen i nytt vindu.
  Dersom problemet vedvarer, kontakt nettansvarlig@lillestrom.kommune.no.